عشق چیست؟


از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟


گفت حرام است.


از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟


گفت:نقطه ای که حول محور قلب جوان می گردد.


از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟


گفت:سقوط سلسله قلب جوان است.


از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟


گفت:همپای

love

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟


گفت:محبت الهیات است.


ار معلم علوم پرسیدند عشق چست؟


گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد.


از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟


گفت:عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست.


از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟


گفت:تنها آدم ربایی که قلب جوان را به سوی خود میکشد.


از معلم انشاء پرسیدند عشق چیست؟


گفت:تنها موضوعی است که میتوان توصیفش کرد.


از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟


گفت:تنها توپی است که هرگز اوت نمیشود.


از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟


گفت:عشق تنها کلمه ایست که ماضی و مضارع ندارد.


از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟


گفت:تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود.


از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟


گفت:عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر میگذارد.


واقعا" عشق چیست؟a

[ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 ] [ 8:41 ] [ محمد ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،